پاورپوینت فرآيند كنترل پروژه

پاورپوینت فرآيند كنترل پروژه

پاورپوینت فرآيند كنترل پروژه

پاورپوینت فرآيند كنترل پروژه

 

34اسلاید

كنترل زماني پروژه

كنترل زماني پروژه فرآيندي است كه در هنگام اجراي پروژه بررسي مي‌كند آيا باتوجه به شرايط موجود، پروژه در زمان مقرر(برنامه اوليه) به اتمام خواهد رسيد؟

 

پس از بكارگيري تكنيكهاي كنترل زماني پروژه، علاوه بر پاسخ به سئوال فوق، مي‌توان به سئوالات زير نيز پاسخ داد:

 ميزان تاخير (و يا جلوافتادگي) پروژه در شرايط كنوني چقدر مي‌باشد؟
خرید آنلاین